BETALINGSFORHOLD


Capio CFR er et privathospital og er ikke dækket af den danske sygesikring. Du skal derfor være opmærksom på, at der gælder særlige regler i forbindelse med betaling af de ydelser, du modtager hos os.


Er du forsikringspatient?

Har du en sundhedsforsikring og ønsker behandling her på hospitalet, er det vigtigt, at du forud for dit besøg har kontaktet dit forsikringsselskab for at få afklaret, hvorvidt din forsikring dækker behandling hos os.

Har dit forsikringsselskab godkendt din skadesanmeldelse, vil afregningen finde sted direkte mellem os og dit forsikringsselskab.

Har du ikke fået betalingsgaranti fra dit forsikringsselskab, skal du være opmærksom på, at du selv skal dække de udgifter, der måtte være i forbindelse med de ydelser, du modtager hos os. Dette gælder også, hvis du er henvist hertil fra et andet privathospital til f.eks. MR-scanning eller røntgen.


Henvender du dig som privatperson?

Henvender du dig som privatperson og således ikke har en betalingsgaranti fra offentlig myndighed eller forsikringsselskab, dækker du selv alle udgifter forbundet med din kontakt til os.


Er du regionspatient og henvist via det offentlige (Det udvidede frie sygehusvalg)?

Er du henvist fra din region via det udvidede frie sygehusvalg, vil de ydelser, du modtager hos os, blive betalt af den region, du bor i.

Vi er forud for dit besøg oplyst om dette, og afregningen foregår direkte mellem os og regionen.


Er du i tvivl, så spørg os

Er du i tvivl omkring dine betalingsforhold, er du naturligvis altid meget velkommen til at kontakte os forud for eller i forbindelse med din første konsultation.


Finansering

Har du behov for hjælp til finansiering, yder Sundhedskonto lån til privat behandling.
Læs mere på www.sundhedskonto.dk


Patientforsikring

1.september 2013 trådte en ny lovgivning om patientforsikring i kraft. Alle undersøgelser og behandlinger, som udføres efter denne dato, tillægges et gebyr på 5 % til dækning af den lovpligtige patientforsikring.