SELVBESTEMMELSE OG SAMTYKKE TIL BEHANDLING


Som patient bestemmer du selv, om en tilbudt undersøgelse eller behandling skal begyndes. Dit samtykke skal gives på baggrund af den information, du har fået.

Du kan altid trække dit samtykke til behandling tilbage.

I de fleste situationer vil man gå ud fra, at du er indforstået med at blive behandlet, hvis du ikke selv siger fra. I et længere behandlingsforløb kan du sige fra til enhver tid.


Særligt vedrørende personer under 18 år

Retten til selv at bestemme og give samtykke gælder, fra du er fyldt 15 år. Er du mellem 15 og 17 år, kan du derfor selv give samtykke til behandling, men da du som mindreårig stadig er under forældremyndighed, skal den/de, der har forældremyndigheden, også have information og inddrages i din beslutning.

Hvis der er uenighed mellem dig og den/dem, der har forældremyndigheden, er det dig, der selv kan bestemme. Hvis sundhedspersonen vurderer, at du ikke er moden nok til at overskue følgerne, er det den/dem, der har forældremyndigheden, der skal meddele samtykke.

Hvis du er under 15 år, giver den/de, der har forældremyndigheden, samtykke på dine vegne.


Hvor kan jeg læse mere?

www.retsinformation.dk
Sundhedsloven, lov nr. 913 af 13.7.2010
§§ 15-16 Informeret samtykke og medinddragelse i beslutninger
§ 17 Mindreårige
§ 18 Patienter der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke
§ 19 Øjeblikkeligt behandlingsbehov
§ 20 Patientens inddragelse
§§ 22-25 selvbestemmelse i særlige tilfælde

Bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v.
Servicelovens § 63, lov nr. 941 af 1.10.2009