CFR Hospitaler opkøber Astra Billeddiagnostik


CFR Hospitaler opkøber Astra Billeddiagnostik og bliver dermed også landets største center for avanceret billeddiagnostik.

Danmarks største privatejede privathospital CFR Hospitaler med hospitaler på Sjælland, Fyn og Jylland, overtager nu Astra Billeddiagnostik.  Sammen med CFR Hospitalers tidligere faciliteter vil Billedcenteret landsdækkende komme til at råde over 5 MR skannere, 4 røntgen faciliteter, ultralydsdiagnostik, Dexa skanner og et stort klinisk mammografi center. CFR Hospitaler er med over 300 medarbejdere og mere end 40.000 patientkontakter og 8000 operationer årlig, landets største, danskejede privathospital med fire store afdelinger på Sjælland, Fyn og Jylland. Høj faglighed, kvalitet og patientsikkerhed vil fortsat være i højsæde. Astra Billeddiagnostik har omfattende aftaler med regionerne om MR skanning og klinisk mammografi og vil sammen med CFR Hospitaler kunne udvikle billeddiagnostik og videreudvikle det eksisterende tilbud for private, forsikringsselskaber og regioner.

Den private hospitalskoncern CFR Hospitaler har pr. 4. november 2016 opkøbt Astra Billeddiagnostik beliggende på Jægersborgvej i Lyngby. Astra har igennem sin levetid opnået et omfattende samarbejde med regioner og forsikringsselskaber og tilbyder MR skanning med kort ventetid samt klinisk mammografi.

─ ”Vi ser meget frem til sammenlægningen med Astra. CFR hospitaler og Astra har begge en stor aktivitet indenfor MR skanning og begge vil kunne drage fordel af den ekspertise, som begge steder i dag besidder, med store gevinster for både kvalitet og patientsikkerhed. CFR Hospitaler har et ønske om at være effektive og attraktive for vores kunder på MR området og tilbyde skanninger af høj kvalitet med kortest mulig ventetid, hvilket er sikret med den kapacitet der her er opnået, og der er et stort fagligt og økonomisk rationale i at slå os sammen”, siger Thomas Kiær, administrerende direktør for CFR Hospitaler.

Den danske branche af privathospitaler har i de senere år set fordelene ved at skabe større enheder, som står sig bedre både fagligt og økonomisk. Ved opkøbet får CFR Hospitaler en kapacitet, der sikrer vi kan efterkomme det voksende behov for MR skanninger på landsplan med en enkel organisation, der sikrer samme kvalitet over hele landet, med den bedste driftmæssige organisation.

─ ” Astra har haft en stor succes, som enkeltstående virksomhed med konstant stigende aktivitet. Med det voksende behov har vi haft tiltagende svært ved at efterkomme behovet for MR skanninger  i  de aftaler vi har indgået, og vi har stor glæde af at indgå i en stor organisation, der har den fornødne struktur til at sikre, at vi kan udvide i takt med et stigende aktivitetsniveau. Derfor er vi meget glade for at blive en del af CFR koncernen, hvilket også sikrer os ubrudt aktivitet på vore matrikel på Jægersborgvej  i Lyngby” siger Niels Thagaard direktør og grundlægger af Astra Billeddiagnostik.

Høj patienttilfredshed og kvalitet
CFR Hospitaler og Astra Billeddiagnostik er begge akkrediteret efter den danske kvalitetsmodel og har gennem årene været placeret helt i toppen af de nationale patienttilfredshedsundersøgelser.

Astra Billeddiagnostik vil fortsætte under navnet CFR Hospitaler – Astra.

Funktionen vil fortsætte uændret på Lyngby matriklen, hvor al aktivitet omkring klinisk mammografi fortsat vil være placeret, mens MR skanningerne vil fordeles på matriklerne i Lyngby og Hellerup.

 

For yderligere information kontakt venligst:

 

CFR Hospitaler A/S                                             Astra Billeddiagnostik A/S                                   

Thomas Kiær, adm. direktør                               Niels Thagaard, adm. direktør                              

Telefon 40106895                                                 Telefon 21491050

 

Anette Lystrup, HR- og økonomidirektør

Telefon 25280676