”En af de flotteste rapporter, vi har set” - CFR Hospitaler certificeret efter Den Danske Kvalitetsmodel


CFR Hospitaler har fået grønne hak ud for alle parametre ved den netop overståede akkreditering. Dermed er vi endnu engang blevet certificeret af IKAS efter Den Danske Kvalitetsmodel. Læs IKAS’ konklusion om CFR Hospitaler her.

CFR Hospitaler afsluttede d. 27. april 2017 akkrediteringen ved IKAS med dommen: Alle indikatorer helt opfyldt. Konklusionen fra IKAS’ eksterne surveyore lød:

”Hospitalet har en høj faglig standard på alle elementer i patientforløbet. Kvalitetsarbejdet er ledelsesforankret med en god praksis for indhentning af data og behandling af disse i relevant forum (kvalitetsrådet). Der handles på disse og følges op på beslutninger. Der er adgang for samtlige medarbejdere til deltagelse i sygehusets generelle drift, herunder kvalitetsarbejdet (CFR-rådet). Ledelsesstilen er bredt favnende, men beslutningerne klare og kommunikationen når ud i yderste geled. Organisationen har været yderst imødekommende og ærlig.”

CFR Hospitaler blev dermed straks godkendt uden anmærkninger – en afgørelse, der netop er blevet fastslået af IKAS’ akkrediteringsnævn.

Vi er meget stolte af endnu engang at være blevet certificeret efter Den Danske Kvalitetsmodel – og endda med en fuldstændig pletfri rapport. Vi fortsætter selvfølgelig arbejdet med konstant at højne kvaliteten, så vores patienter også fremover vil opleve udredning og behandling i særklasse på alle vore matrikler.

Du kan læse IKAS’ rapport fra besøget på CFR Hospitaler her.

 

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet og består i praksis af en række målsætninger for god kvalitet, som de enkelte behandlingssteder skal leve op til. Læs mere om IKAS og DDKM her.