Ann Bovin
Speciallæge i kardiologi, MD

Ann Bovin har særlig ekspertise i udredning og behandling af iskæmisk hjertesygdom, herunder diagnostik, risikovurdering, akut behandling, efterbehandling, genoptræning og sekundær forebyggelse. Endvidere interesse for sportskardiologi, risikovurdering og flyvemedicin.

Ann Bovin forsker i hjerterehabilitering og indførte i 2007 specialiseret tværfaglig hjerterehabilitering efter akut blodprop i hjertet på sygehusene i Viborg og Skive.

Ann Bovin er speciallægeuddannet på Hospitalsenheden Vest Herning og Aarhus Universitetshospital Skejby og er til daglig sektionsleder for hjerterehabilitering på Sygehus Lillebælt Vejle.

Uddannelse


Medicinsk kandidateksamen MD ved Aarhus Universitet 2004

Speciallæge i intern medicin og kardiologi, Hospitalsenheden Vest Herning og Aarhus Universitetshospital Skejby

Erfaring


Sektionsleder for hjerterehabilitering på Sygehus Lillebælt Vejle

Konsulent i kardiologi ved Capio CFR siden 2018

 

Ann Bovin er formand for arbejdsgruppen for Præventiv Kardiologi og Rehabilitering i Dansk Cardiologisk Selskab DCS, national CVD cardiovaskulær forebyggelseskoordinator for præventiv kardiologi i European Association of Preventive Cardiology EAPC og en af initiativtagerne til det nationale forskningsprojekt DanBlock, der undersøger effekten af betablokkerbehandling efter akut blodprop i hjertet.

Ann Bovin er desuden medlem af DCS NBV-udvalget, der koordinerer den Nationale Behandlings Vejledning 2015-2019 samt medlem af rådgivende udvalg for Sundhedsstyrelsen.

Ann Bovin

KONTAKTINFORMATION
Email: viborg@capiocfr.dk

Capio CFR Viborg