Connie Palle
Overlæge, ph.d. speciallæge i gynækologi

Overlæge i gynækologi på CFR Hospitaler i Lyngby

Uddannelse


1982: Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet
1991: Ph.d. grad ved Københavns Universitet
1994: Speciallæge i gynækologi og obstetrik
2002: Ekspertuddannelse i gynækologisk kræftsygdom

Erfaring


1991-2014: Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Herlev Hospital
1995-1996: Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Glostrup Hospital
2001:           Gynækologisk Klinik, Rigshospitlet
2002-2014: Overlæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Herlev Hospital
2006-2014: Faglig ansvarlig og områdeleder for gynækologisk kræftsygdom, Herlev Hospital

Gennemført ekspertuddannelse inden for gynækologisk kræftsygdom og behandlet talrige patienter med kræft på højt specialiseret niveau. Tillige stor erfaring med alle former for forstadier.
Betydelig erfaring inden for operativ gynækologi, herunder såvel kikkertkirurgi, robotkirurgi som åbne indgreb.
Kursusleder ved U-kursus i speciallægeuddannelsen siden 2006.
Klinisk lektor ved Københavns Universitet.

Medlem af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG)
Medlem af Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG). Formand for cervixgruppen 2006-2011. Bestyrelsesmedlem DGCG 2011-2014
Medlem af European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
Medlem af Society of European Robotic Gynaecologic Surgery (SERGS)
Medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe til beskrivelse af kræftpakkeforløb 2008–2011
Sagkyndig i gynækologi for Patienskadeankenævnet og Retslægerådet

Connie Palle

KONTAKTINFORMATION
Telefon: 45 933 933
Email: info@cfrhospitaler.dk

Capio CFR Lyngby