Lotte Staune
Overlæge, speciallæge i anæstesi

Uddannelse

Uddannet læge i 1987. Efterfølgende bredt medicinsk og anæstesiologisk uddannet indtil jeg i 2002 blev speciallæge i anæstesiologi. 


Erfaring

Har siden speciallægeanerkendelse været ansat som overlæge ved Hillerød Hospital, Hørsholm sygehus og senest Aleris-Hamlet. Ansat hos CFR siden 1.4.2016


Ekspertområder indenfor anæstesi til sammedagskirurgi og UL-vejledte blokader til ortopædkirurgi.


Andet

1999-2011 Underviser i anæstesiologi ved Danmarks Jordemoderskol
Medlem af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

Lotte Staune

KONTAKTINFORMATION
Email: info@capiocfr.dk

Capio CFR Lyngby
Capio CFR Hellerup