Mette Gøttge Madsen
Overlæge, speciallæge i anæstesi

52år . Bred anæstesiologisk erfaring. Har specielt arbejdet med anæstesi til gravide men også mange årig praksis på forskellige privathospitaler.
Har endvidere arbejdet indenfor det præhospitale område på regionenes akutlægebiler.
Simulatorinstruktør på Dansk Institut for Medicinsk Simulation DIMS). Kurser i traumemodtagelse, obstetrisk anæstesi, klinisk beslutningstagning og luftvejshåndtering.


Uddannelse

Lægevidenskabelig embedseksamen, Århus Universitet  1991
Kursus stilling i anæstesi  1999-2004 Hvidovre Hospital samt Rigshospitalet.
Speciallæge i Anæstesi, 2005
SSAI Masteruddannelse i obstetrisk anæstesi 2011-2013


Erfaring

Afdelingslæge Anæstesiologisk afdeling, Nordsjællands Hospital 2005
Afdelingslæge Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet, 2007
Overlæge Anæstesiologisk afdeling  Nordsjællands hospital Hillerød 2008
Overlæge i Anæstesi, Privat hospital Aleris Hamlet, Søborg 2015
Overlæge i Anæstesi, CFR hospitaler Hellerup, 2016


 

Mette Gøttge Madsen

KONTAKTINFORMATION
Email: info@capiocfr.dk

Capio CFR Lyngby
Capio CFR Hellerup