Niels Krarup Jensen
Speciallæge i ortopædkirurgi

Niels Krarup Jensen har speciale i hofte- og knæprotesekirurgi og varetager specielt kompliceret hofteprotesekirurgi. Ud over sit virke på Capio CFR Viborg har Niels Krarup Jensen været specialeansvarlig overlæge på Regionshospital Viborg siden 2005.

Uddannelse


Uddannet via ansættelser på Århus Universitetshospital, Regionshospitalet i Silkeborg og Aalborg Universitetshospital. Endvidere ophold på en af verdens førende hofteproteseklinikker, Princess Elizabeth Orthopaedic Centre i Exeter, England.

KONTAKTINFORMATION
Email: info@capiocfr.dk

Capio CFR Viborg
Capio CFR Aarhus