Per Leganger Larsen
Overlæge, speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme

Overlæge, speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme (oto-rrhino-laryngologi)
Konsulent på CFR Hospitaler i Lyngby.

Per Larsen behersker de fleste øre- næse- halskirurgiske indgreb. Arbejder i dag fortrinsvis med bihulekirurgi, lukning af huller i trommehinden (myringoplastik) og mellemørekirurgi (høreforbedrende operationer). Har siden 2008 også foretaget ballonudvidelse af bihulernes afløb og siden 2012 ballonudvidelser af det eustachiske rør.
 

Erfaring


Per Leganger Larsen har været med til at indføre (1989) og udbrede den kikkertvejledte bihulekirurgi i Danmark og har siden udført operationerne på Amtssygehuset i Gentofte, Rigshospitalet, Hillerød Hospital og Privathospitalet Hamlet.
Han har udviklet den såkaldte "knapteknik" til lukning af huller i trommehinden, så indgrebet oftest kan foretages gennem øregangen uden åbning til mellemøret.

Han har skrevet en række videnskabelige artikler om bl.a. næse-bihuler og mellemøret og har desuden løbende afholdt kurser i bihulekirurgi og deltager løbende som underviser på kurser i bihule- og ørekirurgi.

Han har modtaget Europæisk Rhinologisk Selskabs guldmedalje for bedste basalforskning og været formand for Dansk Rhinologisk Selskab (næse- bihulelægerne i Danmark) fra 2002-2008.

Per Leganger Larsen

KONTAKTINFORMATION
Telefon: 45 933 933
Email: info@capiocfr.dk

Capio CFR Lyngby