Peter P. Plaschke
Speciallæge i medicinsk allergologi, lungesygdomme og intern medicin.

Uddannelse


Lægevidenskabelig embedseksamen Københavns Universitet 1974
Speciallægeuddannet i medicinsk allergologi, lungemedicin og intern medicin overvejende ved ansættelser på Sahlgrenska Universitetshospital, Göteborg, Rigshospitalet og Falu Lasarett (Centralsygehuset i Dalarna), Sverige.
 

Erfaring


Mere end 30 års arbejde med allergisygdomme og lungemedicin.
Tidligere specialeansvarlig overlæge i allergisygdomme i daværende Frederiksborg Amt og klinikchef for lungemedicinsk afdeling (inkl. allergiambulatoriet), Hillerød Hospital.

2006-2009 Uddannelsesansvarlig overlæge, lungemedicinsk afdeling, Gentofte Hospital med ansvar for astma-allergi -ambulatoriet.

2009-2014 Overlæge klinik for allergi, Gentofte Hospital.

2009-2014 Klinisk lektor, Københavns Universitet.

Lægefaglig rådgiver i enkeltsager for Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Deltager i udarbejdelse af Dansk Lungemedicinsk Selskabs retningslinier vedr. astma og tidligere medforfatter i den svenske lægemiddelsstyrelses retningslinier for behandling af astma.

31 publicerede artikler
Disputats, Göteborgs Universitet 1999.
Adskillige foredrag og præsentationer på nationale og internationale kongresser.
Udarbejdelse af informationsmateriale til læger og patienter vedrørende allergi, astma og kol.
Talrige tidsskriftartikler om astma og allergi, lærebogskapitler om astma og om fødevareallergi.

Formand Dansk Selskab For Allergologi 2008-2014
Bestyrelsesmedlem Dansk Selskab For Allergologi 2001-2005

Medlem af:

  • Dansk Lungemedicinsk Selskab
  • Svensk Förening För Allergologi
  • Svensk Lungmedicinsk Förening
  • European Academy of Allergy and Clinical Immunology
  • European Respiratory Society
  • American Thoracic Society

Peter P. Plaschke

KONTAKTINFORMATION
Telefon: 45 933 933
Email: info@capiocfr.dk

Capio CFR Hellerup