Peter Zeeberg
Speciallæge i neurologi

Uddannelse


1999: Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet
2001: Tilladelse til selvstændigt virke som læge
2012: Speciallægeanerkendelse i neurologi

Erfaring


Overlæge, Neurologisk afd., Nordsjællands Hospital Hillerød
Arbejder til dagligt med diagnostik og behandling inden for det almen neurologiske sygdomsspektrum og har subspeciale i hovedpinesygdomme.
 

Peter Zeeberg

KONTAKTINFORMATION
Telefon: 3977 7070
Email: info@capiocfr.dk

Capio CFR Hellerup