Poul Torben Nielsen
Speciallæge Ortopædkirurgi

Poul Torben Nielsen, Ph.d, har 28 års erfaring som speciallæge i ortopækirurgi. Han er specialiseret i hofte og knæ, og udfører årligt mere end 250 alloplastikoperationer og 70 valgiserende osteotomier.

Han er til daglig specialeansvarlig overlæge for fagområdet hofte- og knækirurgi på Aalborg Universitetshospital, hvor han udfører vanskelige udskiftningsoperationer og komplicerede førstegangsoperationer.

Poul Torben har været tilknyttet CFR Hospitaler (tidligere Privathospitalet Skørping) siden 1999.

Uddannelse


Professorudnævnelse, Ortopædkirurgi
2004, Aarhus Universitet, Danmark

Professorudnævnelse, Ortopædkirurgi
1992, Københavns Universitet, Danmark

Speciallægeuddannelse, Ortopædkirurgi
1987, Danmark

Medicinsk embedseksamen, Cand. med.
1977, Aarhus Universitet, Danmark

Erfaring


Specialeansvarlig overlæge, Hofte- og knæalloplastik
2003, Aarhus Universitetshospital, Danmark

Ledende kirurg, Ortopædkirurgi
1992, Aalborg Universitetshospital, Danmark

Medlem af:

  • Dansk Ortopædisk Selskab
  • Dansk Hoftealloplastik Register - Medlem af styregruppen siden 1993.

Poul Torben Nielsen har desuden været vejleder på en række ph.d. projekter, undervist i Medical Technological Science på Aalborg Universitetshospital fra 2000-2005 og udgivet en lang række videnskabelige artikler.

Poul Torben Nielsen

KONTAKTINFORMATION
Telefon: 98 39 22 44
Email: info@capiocfr.dk

Capio CFR Skørping