ALLERGISKE SYGDOMME


Overfølsomhed betyder, at man reagerer på et eller flere stoffer, som andre mennesker normalt godt kan tåle.

Allergi er overfølsomhed betinget af en overreaktion i kroppens immunforsvar. Den type allergi, der er forbundet med høfeber, astma, fødevareallergi, insektstikallergi og lægemiddelallergi kaldes type 1 allergi eller allergi betinget af IgE-antistoffer.

Vores immunforsvar opfatter pludselig almindeligt forekommende stoffer, f.eks. i pollenkorn, skæl fra kæledyr eller i ellers gode fødevarer, som en potentiel fare, der skal bekæmpes. Kroppen danner såkaldte allergi-antistoffer rettet specifikt mod de pågældende stoffer (kaldet allergener), og disse antistoffer starter en allergisk reaktion, når man udsættes for de pågældende allergener. Allergi kan pga. disse antistoffer påvises eller afkræftes med allergitests, som dog altid skal fortolkes sammenholdt med patientens sygehistorie.


Høfeber/allergisk helårssnue

Allergi i luftvejene kan vise sig som nysen, løbende næse (næseflod) og tilstoppet næse, ligesom der kan være kløe, rødme, tåreflod og irritation i øjnene. Allergien kan være sæsonbetinget pollenallergi (høfeber), eller den kan optræde vedvarende eller i perioder året rundt som allergisk helårssnue (allergisk rhinitis). Her er allergien oftest mod husstøvmider eller pelsdyr.

Helårssnue findes også som en ikke-allergisk sygdom, som let kan forveksles med allergi.

Både høfeber, allergisk helårssnue og ikke-allergisk snue kan oftest behandles effektivt efter en omhyggelig undersøgelse. Den rette behandling afhænger af, hvor svære symptomerne er, i hvilken grad de påvirker dagligdagen, og hvor ofte de forekommer.


Insektstikallergi

Hvepse- og bistik kan i sjældne tilfælde udløse generelle og i værste tilfælde livstruende allergiske reaktioner. Ved sådanne reaktioner skal der altid undersøges for allergi med henblik på eventuel forebyggende behandling, rådgivning og beredskab.

Capio CFR Skørping er eneste privathospital i Danmark, der må lave hyposensibilisering (allergivaccination) mod bi og hveps. Læs mere i vores patientinformationsfolder her på siden.


Fødevareallergi

Fødevareallergi kan give symptomer af forskellig type og sværhedsgrad. Det kan være milde symptomer som kløe i mund og svælg umiddelbart efter indtagelsen af fødevaren, eller det kan være generelle allergiske reaktioner med nældefeber, hævelser eller akutte mave-tarmsymptomer. I de værste tilfælde kan fødevareallergi udløse en livstruende akut reaktion, såkaldt anafylaksi, hvor der kan udvikles livstruende påvirkning af vejrtrækningen eller chok med blodtryksfald, besvimelse og kredsløbskollaps.

Ved mistanke om fødevareallergi er det både vigtigt at få kortlagt, hvad der kan udløse farlige reaktioner, og at få afklaret, hvad der ikke er farligt. Information og rådgivning er det vigtigste ved fødevareallergi, da allergien oftest ikke kan behandles.

Udredning af kompliceret fødevareallergi med provokationstests foregår normalt kun i allergiklinikker på hospital.


Nældefeber

Gentagne tilfælde med udbrud af nældefeber kan i nogle tilfælde være udløst af fødevareallergi. Kronisk nældefeber er oftest ikke forårsaget af allergi.

Kronisk nældefeber behandles mest effektivt med forebyggende lægemidler. Ved gentagne tilfælde af akut nældefeber skal der foretages en udredning for om muligt at finde årsagen, og der gives information, rådgivning og ordination af behandlingsplan.


Atopisk eksem

Atopisk eksem - også kaldet børneeksem og astmaeksem - er genetisk (arveligt) koblet til allergiske sygdomme som astma, høfeber/allergisk snue og fødevareallergi, men eksemsygdommen er i sig selv ikke forårsaget af allergi. Voksne med atopisk eksem har derfor normalt ikke nytte af undersøgelse for allergi.


Kontaktallergi

Kontaktallergi er en helt anden type allergi kaldet type 4 allergi. Den er ikke koblet til de ovennævnte type 1 allergier. Allergien viser sig som eksem efter hudkontakt med f.eks. nikkel eller parfumestoffer. Diagnosen stilles ved såkaldt lappeprøve, som foretages af speciallæger i hudsygdomme.


Ikke-allergisk overfølsomhed

Overfølsomhed kan også være af ikke-allergisk type, f.eks. ved overfølsomhed for røg eller stærke dufte eller ved særlige typer af overfølsomhed over for visse fødevarer eller lægemidler.

Ved astma er der oftest overfølsomhed (såkaldte hyperreagerende luftveje) over for røg og forskellige luftbårne duftstoffer og kemikalier, og der kan behandles med forebyggende astmamedicin.

Er der ikke astma, men alligevel overfølsomhed over for duftstoffer, røg og kemikalier kan overfølsomheden oftest ikke påvises eller afkræftes ved testning, og der er oftest ikke effekt af lægemidler. Information og rådgivning er derfor den eneste ’behandling’.


Læs mere om allergi her: http://allergi.astma-allergi.dk/hvad-er-allergi samt http://allergileksikon.dk

Læs mere om astma her: http://allergileksikon.dk

TILBYDES HER:
 

LYNGBY
tlf. +45 3977 7070

 

SKØRPING
tlf. +45 9839 2244

 

AARHUS
tlf. +45 8612 1186

 

LÆGER

Peter P. Plaschke

Speciallæge i medicinsk allergologi, lungesygdomme og intern medicin.


Capio CFR Hellerup

Peter P. Plaschke