ØRE

Behandlinger

Vi behandler alle typer af sygdomme i ørerne.

  • Cholesteatom
  • Fastvokset stigbøjle (stapedotomi)
  • Høreforbedrende operation
  • Operation i ørespytkirtel
  • Operation på trommehinde og mellemøre

Cholesteatom

Cholesteatom betegner “hud på et forkert sted”, nemlig hudlommer i mellemøret, opstået fordi der i længere tid har været undertryk i mellemøret.

Herved kan trommehinden trækkes ind i dybe lommer, der efterhånden fyldes med afstødt hud. Disse lommer virker som fremmedlegemer og fremkalder betændelse og reaktion i det omgivende væv.

Udviklingen er snigende, og selvom patienter med tilbøjelighed til undertryk i øret kontrolleres ofte af deres ørelæge, kan der ret pludseligt være egentligt cholesteatom.

Operationen har både til hensigt at sanere øret og samtidig søge at bevare eller bedre hørelsen.

Det helt afgørende er imidlertid at fjerne sygdommen, høreforbedring kommer i anden række og kan ikke garanteres.

Om man faktisk opnår høreforbedring afhænger af mange faktorer – den væsentligste er, om det Eustakiske rør efter operationen kan holde mellemøret ventileret, så der ikke opstår nye indtrækninger i trommehinden.


Otosclerose med fastvokset stigbøjle

Otosklerose er en øresygdom, der rammer lidt under 1 % af den danske befolkning. Den er i mange tilfælde arvelig men kan også opstå i familier, hvor den ikke er forekommet tidligere.

Sygdommen kan ramme det ene eller eventuelt begge ører.

Hørelsen på øret nedsættes gradvist, og der er ofte ledsagende tinnitus (susen eller hyletone). Der kan tillige være let svimmelhed.

Otosklerose skyldes, at knoglevævet i labyrintkapslen (den del af tindingebenet, der omgiver det skrøbelige indre øre) stedvis ændrer karakter og fylder mere. Dette er i reglen mest udtalt omkring stigbøjlen, der sammen med hammeren og ambolten overfører lydsvingninger fra trommehinden til det indre øre.

Stigbøjlen bliver herved efterhånden tiltagende fikseret og hæmmer lydens udbredning til det indre øre, hvor høresansecellerne sidder. Det væsentligste høretab ved otosklerose skyldes derfor i de fleste tilfælde mekaniske problemer i mellemøret, hvor stigbøjlen sidder fast.

I nogle tilfælde kan der desuden være påvirkning af det indre øre, som kan påvirkes direkte af knogleforandringerne. Her er det selve sansecellerne, der er skadet.

I princippet er der 3 mulige behandlinger ved høretab pga otosklerose:

  • Man kan se tiden an, hvis høretabet er ensidigt, og man egentlig klarer sig meget godt i det daglige.
  • Høreapparatbehandling
  • Operation
TILBYDES HER:
 

HELLERUP
tlf. +45 3977 7070

 

LÆGER

Christian von Buchwald

Professor, øre-, næse- og halssygdomme


Capio CFR Hellerup

Christian von Buchwald

Claus Barfoed

Speciallæge i øre- næse- og halssygdomme


Capio CFR Hellerup

Claus Barfoed

Per Leganger Larsen

Overlæge, speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme


Capio CFR Hellerup

Per Leganger Larsen

Søren Hansen

Speciallæge i øre-næse-hals-sygdomme


Capio CFR Hellerup

Søren Hansen

Sven-Eric Stangerup

Speciallæge Dr. med i øre- næse- halssygdomme


Capio CFR Hellerup

Sven-Eric Stangerup

Viggo Balle

Speciallæge i øre- næse- halssygdomme


Capio CFR Hellerup

Viggo Balle

Waldemar Trolle

Speciallæge i øre- næse- halssygdomme


Capio CFR Hellerup

Waldemar Trolle

Christian Hjort Sørensen

Speciallæge i Øre, næse og halskirurgi


Capio CFR Hellerup

Hans Ulrik Kjærem

Overlæge i øre-, næse- og halssygdomme


Capio CFR Hellerup

Steen Nepper Christensen

Overlæge i øre-næse-halskirurgi


Capio CFR Hellerup