ÅRSAGER TIL HOFTESMERTER


Knogleforandringer

Femeroacetabular impingement eller FAI-lidelse, hvor ledhovedet, ledskålen eller begge har unormal form - se billedet:
Dvs. ledhovedet og ledskålen ikke passer sammen, hvilket medfører øget belastning af ledbrusk og ledlæbe ved hofteledsbevægelse førende til skade i hofteleddet. Skaden kan ske enten på ledbrusken (glidefladen) eller sv.t. ledlæben.

Impingement kan skyldes forandringer på enten ledhovedhalsen (CAM-impingement), forandringer på ledskålskanten (pincer-impingement) eller en kombination af begge, hvilket er tilfældet hos de fleste patienter.

CAM-impingement 

Ved lårbenshals impingement er ledhovedet asfærisk, dvs. ikke perfekt rundt. Ved hoftebevægelse såsom maksimalt bøj og indadrotation, glider CAM-læsionen ind i ledskålen. 

Det forårsager slidtage af brusken, både på ledhovedet og ledskålen hvor de mødes  Se film.
Derudover skades ledlæben.

CAM-impingement resulterer karakteristisk i en løsning af ledbrusken fra ledskålen i den forreste, yderste del af ledskålen. Der er derfor tale om en begyndende slidgigtstilstand.

Pincer-impingement
Den anden form for femoroacetabular afklemning er en pincerskade, som er forårsaget af en for stor kant på ledskålen i forhold til ledhovedet. 

Ved hoftebøj afklemmes ledlæben derfor mellem kanten af ledskålen og ledhovedhalsen  Se film. Dette fører med tiden til labrumskade.

Kombineret
Meget hyppigt ses CAM-impingement sammen med penser-i impingement. CAM-læsionen starter med at skade brusken i ledskålen, hvorimod pincerlæsionen begynder med at ødelægge ledlæben.


Hoftedysplasi

Her er der manglende dækning af ledhovedet pga. en for lille ledskål. Hoftedysplasi er medfødt. Kroppens modsvar er dannelse af en meget stor ledlæbe, som pga. den lille ledskål bliver udsat for overbelastning, som kan medføre ledløbeskade.

Udtalt hoftedysplasi bør behandles med en større knogleoperation, hvor man ændrer ledskålens stilling.

Hofteartroskopi kan her anvendes til at behandle ledlæbeskaden i selve hofteleddet.


Bløddelsforandringer

Ledhindeinflammation (synovit) er inflammation i den tynde ledkapsel. Ledkapslen omkranser leddet. Stort set alle hoftelidelser kan overbelaste kapslen og resultere i en irritationstilstand, derfor ses ledhindeinflammation næsten ved alle hofteartroskopier.

Psoasseneimpingement. Psoassenen løber ned foran hofteleddets forreste del udenpå ledkapslen. Hvis psoassenen bliver for stram, kan den give anledning til klik i lysken når den glider fra side til side henover ledhovedet og ledskålen. Hermed er der risiko for at ledlæben kan blive klemt og dermed skadet.


Ekstern snapping hip syndrom (snapping tractus iliotibialis)

En stram tractus iliotibialis kan af og til resultere i en snapping over trochanter major (hoftebenet).

Ofte fortæller patienterne, at de tror, at deres hofte går ud af led, men det er faktisk trauctus iliotibialis snapping, de føler.

Ligesom ved intern snapping hip er de fleste patienter i denne gruppe kvinder.

I mange tilfælde skyldes både intern og ekstern snapping hip hypermobilitet. På grund af hypermobiliteten strammer musklerne rundt om leddet mere op for at stabilisere bækkenet. Smerten fra en ekstern snapping hip er typisk lokaliseret direkte over hoftebenet på ydersiden af hoften.


Trochanterbursit

En slimsæk af et væskefuldt hulrum, hvis funktion er at reducere gnidningskrafterne med gnidningen mellem vævsoverflader i kroppen.

Bursa trochanterica ligger på ydersiden af hoften over hoftebenet. Når denne slimsæk bliver inflammeret, kaldes det bursitis.

Bursa trochanterica forårsager smerte på ydersiden af hoften og ømhed over hoftebenet. Ofte er det et resultat af en stram tracus iliotibialis, som løber på ydersiden af hoften.


Gluteus medius-, gluteus minimusskade

Både gluteus medius og minimus fungerer som hofteabduktorer (udadfører), og disse muskler ligger på ydersiden af hoften.

Gluteus medius og minimusmusklerne løber sammen og danner en sene, som insererer sig og sidder fast på hoftebenet.

En revne eller en skade på senen forårsager typisk smerter over ydersiden af hoften samt fornemmelse af nedsat kraft i hoften. En overrivning af senerne kan forårsage gangbesvær.


Mus i hofteleddet

Kan dannes af synovial kondromatose, som er en sygdom i den tynde ledhinde, som giver anledning til dannelse af ofte mange små bruskmus. Disse er normalt ikke synlige på et alm. røntgenbillede, men kan give anledning til smerter og låsninger i hoften.

Derudover kan der dannes mus i hofteleddet, hvis hoften har været på vej ud af led, eller helt ud af led.


Bruskskade

Bruskskade kan dannes af forvridninger i hoften, som giver anledning til nærledsskred eller ledskred.


Hofteslidgigt

Hofteslidgigt skyldes nedbrydning og tab af glidefladerne i hoften. Bruskflader dvs. glidefladerne i hofteled. Brusk er en vævstype, som fungerer som en slags støddæmper og glideflade mellem knoglerne i leddet.

Både ledskålen og ledhovedet er dækket af ledbrusk. Det mest almindelige symptom ved hofteslidgigt er hoftesmerter. Stivhed i hofteleddet er også almindelig. Ofte har patienterne smerter som stråler ned i låret, smerter i hvile og smerter der kan vække dom om natten. En af de hyppigste medicinske gigtlidelser er reumatoid artrit som er en inflammatorisk form for ledbetændelse og som kan give anledning til svære hoftesmerter.

Ofte er disse pt. symptomer fra flere led. Reumatoid artrit er mest almindelig hos kvinder i alderen fra 40-60 år, men kan ses i alle aldre. Reumatoid-ramte led er ofte hævede og meget ømme.

årsager til hoftesmerter.jpg
TILBYDES HER:
 

HELLERUP
tlf. +45 3977 7070