DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER


Røntgen

Røntgen er en to-dimensionelt billede af knogler.

Mange patienter med hoftesmerter har fået taget røntgenbilleder, som er blevet beskrevet som værende ”normale”. Desværre er de ikke altid tilfældet, idet beskedne forandringer, som kan tyde på hofteafklemning (FAI), ofte ikke bliver rapporteret på røntgenbeskrivelserne. Det er derfor vigtigt, at man  medbringer alle tidligere røntgenbilleder.

Afhængig af, hvad der er taget tidligere vil man få ordineret et bækkenbillede med belastning samt et direkte sidebillede, som regel af begge hofteled - se billederne:

diagnostiske_undersogelser_beskåret.png


MR-scanning

Desværre ses kun ca. 30% ledlæbskader  ved en normal MR-scanning.

Derfor et det ofte nødvendigt at få lavet en MR-scanning med kontrast i hofteleddet for at øge den diagnostiske nøjagtighed af ledlæbeskader til omkring 80-90 %.

Ved MR-skanninger kan man se bløddelsvæv bl.a. ledlæbeskader og muskelskader, ledbåndskader, slidforandringer og af og til bruskskader - se billede:

hofte3_beskåret.png


CT-scanning

Det kan være nødvendigt at ordinere en CT-scanning for at få mere præcis information om knogleforandringer omkring hoften.

CT-skanning er forskellig fra MR-scanningen ved at fokusere på knogle, ikke på bløddelsvæv.

TILBYDES HER:
 

HELLERUP
tlf. +45 3977 7070