OPERATIONER


Speciallæge Søren Winge og medarbejdere på Capio CFR arbejder ansvarsfuldt og dedikeret for at hjælpe dig med at genskabe din førlighed og aktivitetsniveau gennem diagnostik, behandling og genoptræning af din hofteskade.

Vores mål er, at den ortopædkirurgiske behandling skal være på allerhøjeste internationale niveau - både på det menneskelige og faglige plan.


Videnskabelig dokumentation

Outcomes following hip arthroscopy
Arthroscopic debridement versus refixation


Artroskopiske hofteoperationer

Artroskopisk operation i hofteleddet er afhængig af, hvilken diagnose du har fået. Din sygehistorie, undersøgelsen hos lægen samt røntgen og evt. MR-skanning anvendes til at stille diagnosen inden operationen.
I sjældne tilfælde, viser det sig dog, at det kan være andre lidelser i hofteleddet, som man ikke har fundet ud af ved ovenstående undersøgelser.


Hofteartroskopi

På operationsstuen vil du blive bedøvet, og hofteområdet vil blive renset.
Umiddelbart før operationen vil du få støttestrømpe på det raske ben og blive barberet i lysken. Hofteområdet bliver renset med farvet sprit for at fjerne bakterier.
Der bliver lagt stræk på begge ben for at skabe plads i hofteleddet til instrumenterne.
Under operationen føres et tyndt kamera ind i hofteleddet, og vha. dette kan lægen se brusken i hofteleddet samt slimhinde og ledlæbe - se billede 1:

Via en fjernsynsskærm kan lægen vurdere, hvordan tilstanden i hofteleddet er og stille en diagnose. Nogle lidelser i hofteleddet kan behandles under operationen (se nedenfor).

Proceduren kan sammenlignes med en kikkertoperation i knæet, men er teknisk set betydelig mere vanskelig. Operationen kan vare alt mellem 1-5 timer, men varer som regel mellem 2 og 3 timer. 

Efter operationen vil du få forbinding på hoften og støttestrømpe på det opererede ben.
Du får desuden lagt et kateter i blæren, før du vågner. 


Sygdomme der kan behandles under operationen

Ledlæbefiksation og fjernelse af knogleforandringer på ledskål og ledhoved
Ledlæbeskaden skyldes ofte, at ledhovedet er mere eller mindre ovalt, og/eller at ledskålen er for dyb eller vender for meget fremad - se billede 2:

Hvis ledhovedet er ovalt, belastes ledlæben og ledbrusken, når hoften bøjes og ledlæben løsnes fra ledbrusken, som dermed begynder at løsne sig fra ledskålen Se film. Hvis ikke tilstanden behandles, er der stor risiko for slidgigtsudvikling.

Hvis ledskålen er for dyb eller vender for meget fremad, trykkes ledlæben sammen, når hoften kommer i yderstillinger og ledlæben går til sidst i stykker, hvilket medfører øget risiko for slidgigt i hoften Se film. I de fleste tilfælde er der forandringer både på ledskål og ledhoved, og i sjældnere tilfælde er det tilstrækkeligt at oprense ledlæbeskaden. Hvis ledlæben er meget skadet eller omdannet til knogle, kan den normalt ikke repareres, og den ødelagte del må fjernes og ledlæberekonstruktion kan komme på tale. Se nedenfor.

I langt de fleste tilfælde kan ledlæben repareres vha. sukkerankre, som sættes ind i knoglen med suturer som fastgør ledlæben - se billede 3:

Det er vigtigt under operationen at tildanne et rundt ledhoved og fjerne en del af ledskålen, hvis den er for dyb eller vender for meget fremad  Se film

Inden operationen afsluttes, tjekker lægen, at ledhovedet nu kan glide frit uden at klemme ledlæben.

Ledlæberekonstruktion
Hos yngre mennesker, hvor det har været nødvendigt at fjerne ledlæben, kan ledlæberekonstruktion komme på tale. Muskelslaget (fascien) fra hoftens yderside eller en sene fra knæet kan anvendes til at danne en ny ledlæbe.

Genskabning af brusk i hofteleddet
Enkelte patienter har bruskskade enten på ledhovedet eller i ledskål, hvor brusken er slidt helt ned til knoglen. Lægen prikker hul i knoglen, så der kan sive blod ud i bruskdefekten. Blodet indeholder stamceller, som efter operationen kan stimuleres til at danne et arvævsbrusklag af høj kvalitet svarende til defekten. Normalt må patienterne ikke støtte de første 7 uger efter operationen og vil enten få ordineret bevægetræning passivt for hofteleddet (500 passive bevægestrækbøjøvelser x 2 dagligt) eller få en bevægemaskine med hjem til anvendelse 6-8 timer dagligt de første 4 uger. 

Mus i hofteleddet
Kan oftest fjernes ganske enkelt ved kikkertoperation med et godt resultat. 

Ledbåndsskade
Hoften indeholder kroppens største ledbånd i bunden af hofteskålen, og det kan gå helt eller delvist i stykker. Oprensning af ledbåndsstumpen giver ofte smertelindring.

Kronisk slimhindeinflammation
Specielt hos patienter med gigtlidelser, kan det give anledning til kraftig irritation og hævelse af hoftens indre slimhinde, og ved en kikkertoperation kan en stor del af den irriterede slimhinde fjernes ofte med smertelindring til følge. Der er dog risiko for at slimhinden gendannes, og symptomerne kommer igen.

Springhofte
Springhofte kan enten sidde på forsiden af hofteleddet eller på ydersiden af hofteleddet. 
Under operationen kan den stramme sene skæres helt eller delvist over, så klikfænomenet forsvinder. 

Gluteus medius seneskade
En af hoftens udadførere kan være kraftigt inflammeret eller været gået helt eller delvist i stykker. Senen sidder på ydersiden af hofteleddet, og ved en kikkertoperation kan senen oprenses og i nogle tilfælde fastgøres igen til knoglen.


Genoptræning

Genoptræning efter kikkertoperation i hofteleddet er selvfølgelig helt afhængig af, hvilken form for kirurgi der er foretaget.

Du vil få et meget udførligt genoptræningsprogram med til din fysioterapeut.

operation1.gifBillede 1 operation2.jpgBillede 2 operation3.jpgBillede 3
TILBYDES HER:
 

HELLERUP
tlf. +45 3977 7070