BEHANDLINGSFORLØB


Capio CFR tilbyder et samlet behandlingsforløb med ambulant forundersøgelse, som kan suppleres med avanceret røntgenundersøgelse eller MR-scanning, operation under indlæggelse og ambulant efterbehandling. Hos os er patienten altid i centrum. Der er ingen stopklodser i form af ventetid eller henvisning til andre behandlingssteder, og al patientkontakt – ambulant såvel som under indlæggelsen – varetages af sundhedsfagligt personale med specialuddannelse i behandling af ryg- og nakkelidelser.


Et typisk behandlingsforløb foregår således:

Indledende kontakt

Via vores sekretariat kan du ringe og træffe aftale om konsultation. Såfremt du ønsker en bestemt læge, er du velkommen til at oplyse om dette.

Konsultation

Første undersøgelse foretages altid af en speciallæge med særuddannelse i rygkirurgi. Ved undersøgelsen planlægges det videre undersøgelsesforløb – for eksempel MR-skanning og røntgenundersøgelse – eller anden behandling.

Indlæggelse

Du bliver indlagt den dag, du skal opereres. Du bliver modtaget af en sygeplejerske og får yderligere information om forløbet. Inden operationen kommer du også til at tale med kirurgen, som er den ansvarlige for hele forløbet. Du vil ligeledes blive tilset af narkoselægen.

Operation

Selve operationen varer en til tre timer, alt efter hvilket indgreb der er tale om, og sker altid under fuld bedøvelse. Nutidens moderne bedøvelse betyder, at du hurtigt vågner op efter operationen og kommer tilbage på din egen sengestue.

Mobilisering

Genoptræning umiddelbart efter en operation er meget vigtig. Under indlæggelsen efter din operation får du derfor tilbudt fysioterapi  hver dag. Efter operationen vil du desuden dagligt blive tilset af din læge.

Udskrivning og kontrol

Under normale omstændigheder kan langt de fleste patienter udskrives en til fem dage efter operation. Efterfølgende kontrol aftales med den opererende læge – og det vil i øvrigt altid være muligt at få kontakt med lægen efter udskrivelsen.

TILBYDES HER:
 

HELLERUP
tlf. +45 3977 7070

 

ODENSE
tlf. +45 6548 7070

 

SKØRPING
tlf. +45 9839 2244

 

LÆGER

Thomas Kiær

Administrerende direktør og virksomhedsansvarlig læge. Dr. med., Speciallæge i ortopædkirurgi med speciale i rygkirurgi


Capio CFR Hellerup
Capio CFR Odense
Capio CFR Skørping

Thomas Kiær

Peter Jensen

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi med speciale i rygkirurgi


Capio CFR Odense
Capio CFR Hellerup
Capio CFR Skørping

Peter Jensen

Michael Nielsen

Overlæge, Speciallæge i ortopædkirurgi med speciale i rygkirurgi


Capio CFR Odense
Capio CFR Hellerup
Capio CFR Skørping

Michael Nielsen

Søren Eiskjær

Speciallæge Rygkirurgi


Capio CFR Skørping

Søren Eiskjær

Helga Gulisano

Speciallæge i rygkirurgi


Capio CFR Skørping

Helga Gulisano

Jon Kaspersen

Speciallæge Rygkirurgi


Capio CFR Skørping

Jon Kaspersen