INDIVIDUELLE KONSULTATIONER

Vi tilbyder to typer individuelle konsultationer:

  • Konsultation mhp. sundhedsrådgivning eller som opfølgning på helbredsundersøgelse
  • Functional Medicine-konsultation

Konsultation mhp. sundhedsrådgivning/opfølgning på helbredsundersøgelse

Der er mange, der vælger at få en konsultation som opfølgning på en helbredsundersøgelse. Hvis du f.eks. har fået nogle målsætninger og en plan ved helbredsundersøgelsen, er det rigtig rart at komme tilbage efter en periode og få tjekket, om planen har virket, og målene er nået. Der er også klienter, der ønsker mere rådgivning undervejs og dermed flere konsultationer, som blot bookes efter behov. Det er også muligt at holde en konsultation/samtale via Skype, hvis det aftales.

Hvis du ikke ønsker en fuld helbredsundersøgelse, men har et ønske om sundhedsrådgivning, kan du altid bookes en konsultation med henblik på dette. Hvis der her er behov for at tage udvalgte prøver forud for konsultationen, planlægges dette individuelt.

 


Functional Medicine-konsultation

En functional medicine-konsultation er en dybdegående, personlig og nok noget anderledes lægelig konsultation, end det du har prøvet før! Vi taler ved konsultationen om din aktuelle problemstilling, men kortlægger hele din tidslinje og alle øvrige forhold i dit liv, der har indflydelse på dit helbred.

Formålet er at identificere de bagvedliggende årsager til dine symptomer - på engelsk ”rootcauses”, altså roden til problemerne.

 

Selve konsultationen

Konsultationen varer 1,5 time. Forud for vores møde har du udfyldt et eller flere spørgeskemaer, som gennemgås ved samtalen. Desuden har du typisk fået foretaget blodprøver eller andre undersøgelser på forhånd, så vi ved samtalen kan gennemgå alle testresultater sammen med din historie. Du vil blive undersøgt lægeligt, og der lægges en plan for dig, som altid vil inkludere kost, motion og andre livsvaner, såsom stresshåndtering, søvn, emotionelle forhold m.m., som kan påvirke dig helbredsmæssigt.

Der kan være behov for at din egen læge følger op på nogle af de ting, vi finder.

Hvis vi vurderer, at der er forhold, der skal undersøges nærmere, eller der kan være behov for medicinering, kan en del af dit forløb foregå parallelt via egen læge. Det kunne eksempelvis være, hvis vi fandt ud af, at du har sukkersyge. Det er i disse situationer vigtigt, at din egen læge involveres og tager stilling til medicinering. Parallelt hermed får du rådgivning til livsstilsændringer i vores regi, men vil ikke få ordineret medicin.

 

Pris

Første konsultation koster 2.500 kr. Det inkluder 1,5 times konsultation samt standardblodprøver, spørgeskema og opfølgning. Hvis der skal foretages andre undersøgelser, kommer denne pris oveni.

De følgende konsultationer koster 1.500 kr. og varer 1 time.

TILBYDES HER:
 

LYNGBY
tlf. +45 3977 7070

 

ODENSE
tlf. +45 6548 7070

 

AARHUS
tlf. +45 8612 1186

 

LÆGER

Pia Norup

Læge og sundhedsrådgiver

Capio CFR Lyngby
Capio CFR Odense
Capio CFR Aarhus

Pia Norup