LÆGELIGE SUNDHEDSFORLØB

Vi tilbyder tre typer lægelige sundhedsforløb:

 • Individuelle lægelige sundhedsforløb
 • Lukkede gruppeforløb (f.eks. via din virksomhed)
 • Åbne gruppeforløb (Lev Dig Rask)

Nedenfor kan du læse om de tre typer forløb. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål. Du finder vores kontaktinformationer her.


INDIVIDUELT LÆGELIGT SUNDHEDSFORLØB

Sundhedsforløbet varer i tre måneder og indeholder helbredsundersøgelse (Stor til start og Fitness som afslutning), opfølgninger med læge Pia Norup hver tredje uge med personlig rådgivning/coaching, kostrådgivning samt personlig træning og træningsvejledning med avanceret pulsur af mærket Suunto + løbende feedback på træningslogs. Efter tre måneder gentages de fysiske målinger, og der laves status på udviklingen.

Sundhedsforløbet henvender sig til personer med livsstilssygdomme, begyndende symptomer eller forhøjet risikoprofil (overvægt, forhøjet blodtryk, stress).

 

Med et individuelt lægeligt sundhedsforløb får du:

 • Indledende dybdegående helbredsundersøgelse v. læge (2,5 time)

 • Afsluttende helbredsundersøgelse inkl. målinger, blodprøver og status (1,5 time)

 • 4 x samtaler/opfølgninger á 1-1,5 times varighed med kost- og træningsvejledning på basis af kost- og træningsregistreringer

 • Pulsur Suunto Ambit 3 HR med tilhørende computerprogram

 • Træningsrådgivning ud fra pulsurets registreringer

 • Kostregistreringsprogram (licens til 10 uger)

 • Kostrådgivning/undervisning ud fra kostregistreringsprogrammet

 • Løbende kontakt efter behov

 


LUKKEDE GRUPPEFORLØB (f.eks. for virksomheder)

Et lukket gruppeforløb kan f.eks. foregå via din arbejdsplads. Ønsker din virksomhed at tilbyde et gennemgribende sundhedsforløb for sine medarbejdere, har Pia Norup flere års erfaring med disse forløb. Pia har med forløbene udover de gode resultater for den enkelte medarbejder opnået akkumulerede resultater for virksomheden, som virkelig har betydning på mange planer:

 • Forebyggelse af sygdom
 • Reducering af eksisterende sygdom og sygedage
 • Optimering af trivsel og sundhed
 • Teamudvikling gennem det tætte sammenhold, der opstår i grupperne under forløbet

 

Kontakt os på telefon 3977 7070 eller pr. mail på info@cfrhospitaler.dk for mere information om lukkede gruppeforløb.

 


ÅBENT GRUPPEFORLØB: FORSTÅ DIN KROP - LEV DIG SUNDERE

Vores åbne gruppeforløb, som vi kalder Forstå din krop - Lev dig sundere, kan du læse mere om her.

TILBYDES HER:
 

LYNGBY
tlf. +45 3977 7070

 

ODENSE
tlf. +45 6548 7070

 

AARHUS
tlf. +45 8612 1186

 

LÆGER

Pia Norup

Læge og sundhedsrådgiver

Capio CFR Lyngby
Capio CFR Odense
Capio CFR Aarhus

Pia Norup