Om Capio CFR Sundhed - Vores tilgang til sundhed

Her kan du læse om vores tilgang til de lægelige sundhedsundersøgelser og -forløb.

 

Capio CFR Sundhed varetages af læge Pia Norup. Pia Norup har gennem de sidste 10 år koncentreret sit lægelige virke om forebyggelse, sundhedsfremme og personlige forandringsprocesser for mennesker, der gerne vil opnå en højere grad af sundhed, trivsel og tilfredshed i livet.

Pia er i gang med den lægelige videreuddannelse inden for functional medicine og har udover sin lægelige baggrund gennemført en række kurser om ernæring samt uddannet sig som personlig træner og coach. I 2015 udgav Pia bogen ”Testosteron - Mand, krop og performance”, som handler om, hvordan man som mand kan holde sit testosteronniveau naturligt højt gennem livet. Herudover er Pia vært på tv-programmet ”Spis dig rask”, som vises på TV2 i januar 2018.

 

Tests med formål og konsekvens

Capio CFR Sundhed henvender sig til alle med interesse for at blive testet for aktuel helbredsstatus med et meget bredt og dybdegående panel af testmuligheder. Tests skal dog altid have et formål og gerne en konsekvens, så samtidig tilbyder vi personlig og skræddersyet rådgivning på basis af resultaterne - og desuden altid en mulighed for at følge op på, om indsats og planer har båret frugt.

Vi samarbejder tæt med de øvrige specialistområder i Capio CFR, som har et bredt specialeudbud. Alle diagnostiske undersøgelser samt evt. speciallægevurderinger udføres hos Capio CFR. I sundhedsprogrammerne samarbejder vi desuden med personlige trænere og kokke, da vi også underviser i sund madlavning.

 

Ultimativ sundhed for den enkelte

I Capio CFR Sundhed er vi passionerede omkring at skabe ultimativ sundhed for den enkelte,

uanset om du har det strålende og blot gerne vil undgå sygdom, om du mistrives og har det skidt, eller om du har en diagnose og er i behandling, men ønsker at få det bedre og føle dig mere rask.

Vi tror på, at det gode fundament øger modstandskraft og gør dig stærkere, uanset hvad du oplever helbredsmæssigt. Vi ved mere og mere om, hvordan mad, motion og gode livsvaner kan virke som medicin mod eller i hvert fald lindre langt de fleste livsstilssygdomme og såkaldt ”kroniske sygdomme”. Dermed ikke sagt, at der ikke skal medicineres og opereres, for det er der ofte reel indikation for.

Sundhedsudvikling og livsstilsændringer må aldrig erstatte en relevant medicinsk eller operativ behandling.  Omvendt kan vi konstatere, at mange af vores klienter, der følger livsstilsændringerne, kommer af med medicin og mindsker deres symptomer i en grad, så de føler sig markant sundere. Det kan f.eks. være, at vi til en helbredsundersøgelse konstaterer uopdaget diabetes type II. Her vil egen læge altid skulle kontaktes og vurdere, om der er behov for medicinsk behandling og evt. igangsætte behandlingen. Sideløbende kan vi tilbyde kostvejledning og livsstilsforløb, der med tiden kan behandle sygdommen og forhåbentlig resultere i, at man kan trappe ud af medicinen igen.

 

Helbredsundersøgelsen

En helbredsundersøgelse er i sig selv en gave, da man har to timer med en læge til at blive undersøgt, gennemgå sin aktuelle helbredsstatus og få en professionel sparring omkring, hvor der kan optimeres.

Vores tilgang er personlig, faktuel og empatisk. Du vil opleve, at der er god tid til dig, og du vil blive set på som hele det menneske, du er, og ikke blot et symptom.

 

Sundhedsforløbet

Hvis man ønsker støtte til at kickstarte en forandring, kan man på baggrund af helbredsundersøgelsen vælge at komme i et sundhedsforløb, f.eks. over 3 måneder. Det kunne for eksempel være på baggrund af et ønske om at tabe sig, forbedre sine blodprøveværdier eller blodtryk eller optimere sin sundhed på flere punkter.

Målet med vores sundhedsforløb er at leve længere og leve godt, mens vi er her. Det drejer sig om at skabe det gode og sunde fundament, så du trives optimalt, med lige præcis din situation, historie og muligheder. Derfor arbejder vi altid med det hele menneske og ikke kun toppen af behovspyramiden eller et enkelt symptom.

 

Functional Medicine

Functional Medicine er en måde at udøve medicin på, hvor man kigger bagom symptomer og diagnoser og stiller spørgsmålene: Hvad er årsagen til symptomerne? Hvordan er de startet, og hvilke processer har skabt ubalancen? Hvordan kan vi ved at forstå årsagen til problemerne hjælpe til øget trivsel og mindre sygdom og symptomer?

Functional medicine-tilgangen er en måde at arbejde videnskabeligt og veldokumenteret med livsstil som din medicin. Og du vil derfor aldrig opleve ”symptombehandling”, men snarere en nysgerrig, dybdegående og helhedsorienteret tilgang.

Pia Norup følger Institute for Functional Medicines kurser og uddannelse og er i øjeblikket i gang med at blive certificeret functional medicine practitioner.

Du kan booke en Functional Medicine-konsultation, som varer 1,5 time. Her bruges de værktøjer, man bruger inden for Functional Medicine, herunder f.eks. tidslinjer. Læs mere om Functional Medicine-konsultationen her.

 

Vigtigt om Capio CFR Sundhed og sundhedsrådgivning

I Capio CFR Sundhed udskriver vi ikke medicin, ligesom vi heller ikke seponerer medicin (stopper en igangværende medicinsk behandling). Vi laver endvidere ikke henvisninger til undersøgelser i det offentlige sundhedsvæsen. Hvis der ved undersøgelser hos Capio CFR Sundhed findes tegn på sygdom, der bør undersøges nærmere, eller der er behov for iværksættelse eller justering af medicin, henvises til egen læge eller relevant speciallæge.

Sundhedsrådgivning er et supplement til lægelig behandling hos egen læge eller anden specialist og vil ikke erstatte dette eller stå alene i tilfælde af sygdom. Sundhedsrådgivning kan gavne alle, både raske og syge, da det øger det generelle sundhedsniveau og dermed lægger et stærkere fundament og øger modstandskraft og trivsel.

Formålet med sundhedsrådgivning er at øge viden og indsigt hos den enkelte person om helbredsmæssige forhold, som kan påvirkes ved ændret livsstil. Alt initiativ og faktiske livsstilsændringer har klienten selv ansvar for. I Capio CFR Sundhed rådgives, undervises og monitoreres på de relevante parametre, ligesom vi kan støtte og guide i en livsstilsforandringsproces mod øget sundhed og trivsel.